top of page

Finansiering av kommunalt VA - ny kurs!

VA-sektorn står inför tuffa utmaningar och har ett stort investeringsbehov. Det handlar om anläggningar som byggdes på 60-talet som behöver renoveras och anpassas till dagens krav, men även nya utbyggnader behöver genomföras.


Den 15-16 juni 2023 håller vi tillsammans med Kommunalekonomernas förening KEF en kurs för att sprida kunskap om lagar och regler som påverkar VA-ekonomin och hur framtida investeringar ska kunna genomföras på ett hållbart sätt.


Många kommuner har försökt ha en låg VA-taxa och därmed inte genomfört nödvändiga investeringar. Nu måste kommunerna ta nya lån och höja VA-taxan.


Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter från de som använder vattentjänsterna. Avgiftsuttaget begränsas av självkostnadsprincipen och speciella krav finns på redovisningen.


I kursen går vi igenom lagstiftningen och hur kostnaderna ska redovisas. Vi kommer även att gå igenom hur redovisningen skiljer sig beroende på om VA-verksamheten drivs i bolagsform eller kommunal förvaltning. Dessutom kommer momsfrågor att belysas.


Syftet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om lagar och regler som påverkar VA-ekonomin och hur framtida investeringar ska kunna genomföras på ett hållbart sätt.


Vad innebär kommunal VA-verksamhet och vilken lagstiftning styr denna

  • God redovisningssed för kommunal verksamhet

  • Vilka skillnader innebär det att ha VA-verksamheten i förvaltningsform, bolagsform eller kommunalförbund

  • Hur ska investeringar och underhåll finansieras och redovisas

  • Avskrivningar

  • Hur bör kommuner och VA-organisationer hantera det eftersatta underhållet och det ökade investeringsbehovet

Läs mer och anmäl dig här

Kommentare


bottom of page