top of page
Kursen kan inte längre bokas.

Vattentjänstlagen, Online 12-13 juni

Genomgång av LAV och dess tillämpning, två dagars kurs.

  • Avslutad
  • 9 000 kr exkl. moms
  • Online via Zoom

Beskrivning av kursen

Lagen om allmänna vattentjänster styr kommunens, va-huvudmannens och brukares skyldigheter och ansvar. Vi går igenom lagens paragrafer och det du behöver veta om lagens tillämpning. Vi går igenom hela regelverket, användning och funktion med stöd av senaste rättspraxis. Vi diskuterar hur lagen kan tolkas rörande din organisations utmaningar. Vi går kortfattat igenom hur kringliggande rättsområden samspelar med lagen. Exempel på regleringar i lagen som vi lägger särskild vikt vid är förfarandet vid bildande av verksamhetsområde, anslutningsfrågor och avgiftsskyldighetens inträde, vattenmätare, förutsättningar för vattenavstängning, skadeståndsfrågor och vad som är nödvändiga kostnader. På grund av lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2022/2023 har vi också med en särskild genomgång av förändringarna de medför. Kursens innehåll: - Lagar som påverkar va-verksamheten - Vattentjänstlagens syfte - Lagens definitioner - Kommunernas skyldighet att ordna vattentjänster - Kommunen, va-huvudmannen och verksamhetsområden - Ordnandet av den allmänna va-anläggningen - Anslutningsfrågor - Särskilda anordningar (LTA-pumpar och vattenmätare) - Avgifter och va-taxa - Vattenavstängning - Skadestånd - Rättegångsregler Den här kursen passar dig som kommer i kontakt med vattentjänstlagen i ditt arbete. Kanske arbetar du med att svara på kundernas frågor om avgifter, med anslutningsfrågor eller med planering av utbyggnad och exploatering. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Det är viktigt att du som deltar online har tillgång till en dator med ett stabilt internet, hörlurar och mikrofon samt kamera för att kunna ta del av samtliga kursmoment. Välkommen!


Kontaktuppgifter

+46708817720

info@nocalaw.se


bottom of page